SFS 2009:1297 Förordning om ändring i förordningen (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.