SFS 2009:282 Lag om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.