SFS 2009:283 Lag om ändring i lagen (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.