SFS 2009:284 Förordning om identitetskort för folkbokförda i Sverige
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.