SFS 2009:286 Förordning om ändring i förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.