SFS 2009:289 Lag om ändring i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.