SFS 2009:299 Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.