SFS 2009:680 Lag om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.