SFS 2009:682 Lag om ändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.