SFS 2009:686 Förordning om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.