SFS 2009:688 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.