SFS 2009:695 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.