SFS 2009:880 Förordning om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.