SFS 2009:886 Förordning om ändring i förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom kriminalvården m.fl.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.