SFS 2009:887 Förordning om ändring i förordningen (2001:640) om registerföring m.m. vid länsrätt med hjälp av automatiserad behandling
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.