SFS 2009:890 Förordning om ändring i förordningen (2008:677) om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.