SFS 2009:891 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.