SFS 2009:892 Lag om ändring i ellagen (1997:857)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.