SFS 2009:897 Förordning om ändring i förordningen (2007:1220) med instruktion för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.