SFS 2009:898 Förordning om ändring i förordningen (2007:1224) med instruktion för Svenska institutet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.