SFS 2009:899 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.