SFS 2009:981 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.