SFS 2009:982 Förordning om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning;
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.