SFS 2009:983 Förordning om behöriga myndigheter på järnvägstrafikområdet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.