SFS 2009:985 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.