SFS 2009:987 Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.