SFS 2009:990 Lag om ändring i lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.