SFS 2009:991 Lag om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.