SFS 2009:993 Lag om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.