SFS 2009:996 Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.