SFS 2009:998 Lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.