SFS 2010:1082 Förordning om ändring i förordningen (2005:142) om inskrivning av rätt till luftfartyg
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.