SFS 2010:1087 Förordning om ändring i förordningen (2007:108) om lägenhetsregister
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.