SFS 2010:1090 Lag om ändring i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.