SFS 2010:1091 Förordning om upphävande av förordningen (2009:1466) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2010
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.