SFS 2010:1092 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:757) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.