SFS 2010:1095 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:899) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.