SFS 2010:1096 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:901) om ändring i fiskelagen (1993:787)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.