SFS 2010:1182 Förordning om upphävande av förordningen (2000:1472) om anställningar beslutade av forskningsråd
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.