SFS 2010:1184 Förordning om ändring i förordningen (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.