SFS 2010:1189 Förordning om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.