SFS 2010:1193 Förordning om ändring i förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.