SFS 2010:1197 Förordning om ändring i förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.