SFS 2010:1480 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.