SFS 2010:1482 Förordning om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.