SFS 2010:1490 Förordning om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.