SFS 2010:1492 Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.