SFS 2010:1493 Lag om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.