SFS 2010:1494 Lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.