SFS 2010:1495 Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.